E-abonamenty w pytaniach i odpowiedziach (FAQ)

Jak kupić abonament przez serwis internetowy?

Zakup abonamentu dostępnego w serwisie internetowym możliwy jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, po zarejestrowaniu na stronie eabonamenty.spp.szczecin.pl wypełniając formularz rejestracyjny, formularz zamówienia oraz dokonaniu wpłaty na otrzymany numer rachunku bankowego.

Jak złożyć zamówienie na abonament w serwisie internetowym?

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego lub zalogowaniu się na swoim koncie Klient wypełnia formularz zamówienia oraz dokonuje wpłaty w wysokości określonej dla danego rodzaju abonamentu. W formularzu zamówienia Klient jest zobowiązany podać w szczególności rodzaj abonamentu oraz datę rozpoczęcia okresu ważności abonamentu. Abonamenty zamawiane za pośrednictwem serwisu mogą zostać wydane wyłącznie na wskazany numer rejestracyjny pojazdu.

Jaki abonament można zakupić w serwisie internetowym?

Za pośrednictwem serwisu internetowego Klient może zakupić abonament 30-dniowy na podstrefę A lub B oraz abonament 12miesięczny na podstrefę A lub B.

Jak długo trwa wydanie abonamentu zakupionego przez serwis internetowy?

Zamówienia za pośrednictwem serwisu można dokonać nie później niż na 4 dni robocze przed dniem rozpoczęcia obowiązywania abonamentu. Sprzedaż abonamentu następuje w momencie przesłania na adres mailowy oraz konto Klienta potwierdzenia zaksięgowania wpłaty uiszczonej przez Klienta.

W jaki sposób i w jakiej formie otrzymam zamówiony i opłacony abonament?

Abonament zamówiony w serwisie internetowym, po zaksięgowaniu wpłaty, pojawi się w formacie pliku „pdf” do wydrukowania na koncie klienta w serwisie w zakładce „Moje konto” w „Szczegółach” zamówienia. Abonament umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający kontrolę wniesionej opłaty.

Dlaczego zamówiony abonament ma inny niż zamówiony okres obowiązywania?

W przypadku wpłynięcia środków po terminie wskazanym przez Klienta jako data rozpoczęcia ważności abonamentu, abonament będzie obowiązywał od dnia zaksięgowania wpłaty do dnia zakończenia obowiązywania wynikającego z rodzaju abonamentu.

Dlaczego abonament zamówiony w serwisie internetowym został anulowany?

Złożone zamówienie na zakup abonamentu zostanie anulowane, jeżeli wpłata nie nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia przesłania formularza zamówienia. W przypadku zaksięgowania wpłaty na anulowane zamówienie można starać się o zwrot środków na konto lub po złożeniu nowego zamówienia wnioskować o przeksięgowanie wpłaty.