Mapa strefy

Strefa Płatnego Parkowania

Obowiązuje od: 1.10.2012 r.

Podstrefa A

Podstrefa B

Przedmiotowa mapa ma jedynie charakter poglądowy. Zasięg terytorialny Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie wyznaczony został uchwałą. Wykaz dróg publicznych (ulic) położonych w strefie zawierają załączniki nr 1 i 2 do uchwały. UCHWAŁA NR XX/564/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 25 czerwca 2012 r.